دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : سعید   کاردار

پست الکترونیکی : kardar@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مهندسی محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سال92-94

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 86-89

مشاور اقتصادی سازمان صدا و سیما 95-93

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی 95-92

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس کمیته علمی فناوری اطلاعات مکانی 87-84

معاون عمرانی و مشاور عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 89-84

کارشناس ارشد بهره برداری آب و فاضلاب کشور و مازندران 81-79

بنیانگذار و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاردار

 شامل شرکتهای تولیدی صنعتی، بازرگانی، خدماتی ( با 700 کارگر فعال) از سال 78- ادامه داردعضویت در جوامع علمی

عضویت در انجمن متخصصان محیط زیست ایران-انجمن متخصصان محیط زیست ایران-1385نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه هنر و معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه شهرسازی

نوع همکاری : تمام وقت

سعید کاردار

سعید کاردار

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^